Sociale Zaken

Sociale Zaken

Werkplein Zuidoost-Drenthe

Sociale Zaken helpt u bij een zelfstandig bestaan. Alle werkzaamheden richten zich op het stimuleren van zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Sociale Zaken werkt hiervoor vanuit Werkplein Zuidoost-Drenthe nauw samen met UWV WERKbedrijf. Verder zorgt Sociale Zaken voor een juiste en klantgerichte uitvoering van de Wet werk en bijstand en de wetten en regelingen die daarbij horen. 

Sociale Zaken Info 
Inwoners van de gemeente Emmen die een uitkering ontvangen via de Wet werk en bijstand (WWB), krijgen automatisch het blad ‘Sociale Zaken Info’ toegestuurd. Dit blad verschijnt vier keer per jaar. Bent u benieuwd hoe het blad er uit ziet? Bekijk dan het 'Sociale Zaken Info' archief.